Adria Ferries Kush Jemi

ADRIA FERRIES: NJË HISTORI E GJATË EKSELENCE DHE INVESTIMI


Që nga viti 2004 Adria Ferries ofron një shërbim të lidhjes detare midis Italisë dhe Shqipërisë me nisje të shumta javore të trageteve nga Ankona dhe Bari në Durrës dhe anasjelltas. Në pak vite Kompania është vendosur si lider në treg në sektorin e mallrave dhe pasagjerëve; me flotën e saj moderne të anijeve roro-pax, ajo aktualisht krenohet me më shumë se 4 milionë pasagjerë të transportuar me 900,000 automjete dhe rreth 175,000 njësi të transportuara vetëm në tre vitet e fundit, duke kontribuar në zhvillimin e tregut dhe marrëdhënieve midis dy vendeve.

MISIONI DHE VIZIONI

MISIONI i Kompanisë është t'u garantojë pasagjerëve profesionalizmin, komoditetin dhe sigurinë maksimale për t'u ofruar atyre një përvojë udhëtimi 360 gradë.

VIZIONI i Kompanisë është t'u ofrojë miqve shërbime gjithnjë e më të avancuara, inovative dhe të integruara për të rritur vlerën e përvojës së tyre të udhëtimit, duke kontribuar në rritjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve tregtare dhe kulturore dhe shkëmbimeve midis vendeve.

NJËSIA E BIZNESIT TË MALLRAVE

Falë modernitetit dhe teknologjisë së anijeve të saj, e ndihmuar nga fleksibiliteti i ofruar, Adria Ferries është në gjendje të plotësojë çdo kërkesë transporti dhe të ofrojë zgjidhjet më të mira edhe për ngarkesat e projektit dhe autokolona të jashtëzakonshme, duke iu përgjigjur plotësisht nevojave të transportuesve të shumtë që lëvizin mallra ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë.

Ndër vite, Kompania ka pushtuar pozicionin e liderit të tregut në transportin e mallrave, duke u konsoliduar si një partner i besueshëm dhe i sigurt për kompanitë në sektorin e logjistikës dhe transportit, si dhe duke kontribuar efektivisht dhe konstruktivisht në zhvillimin e tregtisë midis Shqipërisë dhe Evropës.

NJËSIA E BIZNESIT TË PASUARËVE

Në Adria Ferries sektori i pasagjerëve përbëhet nga një shërbim efikas customer-service që ndihmon vazhdimisht klientët, duke përdorur të gjitha kanalet e disponueshme për të garantuar një shërbim të vazhdueshëm dhe të integruar (call center, email, rrjet social, whatsapp). Pasagjerët shoqërohen nga momenti i rezervimit deri në portin e destinacionit. Departamenti përdor një rrjet të gjerë shitjesh online dhe offline, në gjendje të promovojë një gamë të gjerë shërbimesh.Organizata jonë tregtare, aktive në territorin kombëtar dhe ndërkombëtar, është vazhdimisht në mbështetje të të gjithë protagonistëve të rrjetit të shitjeve duke ofruar mbështetje të vlefshme me përvojë, profesionalizëm dhe ide gjithmonë inovative, duke u kujdesur për marrëdhëniet e përditshme me agjencitë e udhëtimit dhe operatorët e mëdhenj të web-it.

Për Adria Ferries, pasagjerët nuk janë vetëm klientë, por edhe mysafirë në bordin e anijeve. Ka aktivitete dhe shërbime të shumta argëtuese të krijuara për të shoqëruar pasagjerët dhe familjet e tyre gjatë gjithë udhëtimit: zona për fëmijë, kabina për miqtë me katër këmbë, restorant vetë-shërbim dhe à la carte, dyqan akulloresh, snack bar, duty-free).

NJË SHPIRT I GJELBËR ... GJITHMONË!

Që në fillimet e saj, Kompania ka promovuar një model biznesi të orientuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe krijimit të vlerës për klientët, gjithmonë me vëmendjen maksimale ndaj respektit të mjedisit. Angazhimi i saj shkon përtej menaxhimit të burimeve në mënyrë të përgjegjshme, duke kontribuar konkretisht në mbrojtjen e tyre për brezat e ardhshëm: kërkimi dhe zhvillimi i zgjidhjeve inovative dhe shërbimeve të reja kalojnë përmes një procesi zbatimi të veprimeve dhe projekteve që synojnë reduktimin e ndikimit në territor, në destinacionet dhe në det. Respekti për detin dhe format e tij të jetës, në fakt, është një prioritet i vëmendjes së Kompanisë.

Përveç certifikatave ISM dhe ISPS, të kontrolluara dhe verifikuara periodikisht nga organet përkatëse institucionale, të cilat garantojnë siguri maksimale në lundrim, kompania ka marrë edhe certifikatën e cilësisë ISO 9001 të lëshuar nga RINA.

Kompania AnKONETANE ishte ndër kompanitë e para italiane të transportit detar, dhe aktualisht e vetmja në lidhjet Itali-Shqipëri, që ka perceptuar ndjeshmërinë dhe nevojën për të përdorur zgjidhje teknologjike moderne dhe eko-qëndrueshme në anijet e saj që synojnë reduktimin e emetimeve të squfurit në mjedis si gjatë lundrimit ashtu edhe pranë porteve, duke instaluar sisteme "scrubber" në anijet e saj që lejojnë një reduktim të emetimeve që janë të dëmshme për mjedisin shumë nën kufijtë aktual rregullator.

STAFI

Adria Ferries investon vazhdimisht në stafin dhe trajnimin e tyre, duke i shoqëruar në rrugën e rritjes profesionale dhe njerëzore.

Planifikimi i kompanisë parashikon përfshirjen e vazhdueshme në fuqinë punëtore të të rinjve të motivuar për të ndërmarrë një rrugë të rritjes profesionale, e cila lehtësohet nga mbështetja operacionale e menaxhmentit që vë në dispozicion përvojën dhe aftësitë e tyre të pasura, me synimin për të krijuar një ekip që është gjithmonë më efikas dhe më i kualifikuar për të siguruar arritjen e objektivave të kompanisë, të cilat çdo vit janë gjithnjë e më ambicioze.

"Ne jemi një kompani e përbërë nga njerëz që lundrojnë në të njëjtën rrugë, duke bashkëpunuar në një mënyrë sinergjike, të integruar dhe të përgjegjshme dhe duke ndjekur objektiva të përbashkëta".

TEKNOLOGJI E AVANCUARA

Falë një rrjeti shpërndarës prej mbi 3,000 agjencish udhëtimi italiane dhe të huaja, ndërmjetësve ndërkombëtarë, platformave më të mira të rezervimit në internet, më shumë se 5,000 klientëve të transportit ndërkombëtar dhe transportit të mallrave, Adria Ferries ka teknologjitë më të avancuara të informacionit për operacionet e check-in,transmetimin e te dhenave dhe ndërlidhjen me autoritetet në porte, si dhe një sistem rezervimi i sofistikuar dhe i avancuar tërësisht i zhvilluar brenda vendit.

Për më tepër, përballë një skenari revolucioni në të gjithë sektorët industrialë, përfshirë atë detar, në të cilin Siguria Kibernetike luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm, Kompania ka vendosur të marrë masa për të garantuar sigurinë e operatorëve dhe informacionin që do të menaxhojnë ata, nga mjetet e sistemeve në bord. Në përputhje me dispozitat e legjislacionit të IMO-së në fuqi që nga 1 janari 2021, Kompania Adria Ferries  ka përgatitur, veçanërisht për çdo anije individuale, një "Plan të Menaxhimit të Sigurisë Kibernetike" të mbajtur nga Kapiteni përgjegjës për ISM për sigurine informative ne bord.

SPONSORIZIMI

Prej gati njëzet vitesh Adria Ferries ka identifikuar dhe mbështetur aktivitete apo evente të afërta me vizionin e kompanisë në të cilat mund të marrë pjesë dhe të garantojë mbështetje, si sponsor. Gjatë viteve, ngjarje të rëndësishme mjedisore, sociale dhe kulturore janë sponsorizuar në Itali dhe Shqipëri, duke dhënë mbështetje operacionale dhe ekonomike për organizatat bamirëse, duke financuar ekipet sportive të të rinjve dhe duke promovuar pasurinë kulturore dhe turistike të Tokës së Shqiponjave. Kompania u dallua gjithashtu për bujarinë dhe gatishmërinë e saj për të ofruar mbështetje në rast të fatkeqësive natyrore që kanë goditur rëndë Shqipërinë në të kaluarën e afërt.

 

 

Company Profile Adria Ferries

traghetto Albania Adria Ferries