Grate ne Shtatzeni

Sepse anijet nuk jane te paisura per kujdesin  e shatzenise dhe lindjes, nuk mund te jene te pranuara si pasagjere, ato qe ne diten e udhetimit kane mbushur 24 jave nga shtatzenia.

Pasagjeret shtazene qe nuk kane perfunduar 24 jave shatzenie mund te hjpin ne traget vetem  me njoftimin me shkrim personelit te bordit dhe paraqitjen e certificates mjeksore leshuar jo me shume se 72 ore para nisjes qe autorizon shprehimisht udhetimin, qe do te dorezohet detyrimisht Oficerit te anijes.


Hjpia ne anijen perfshine nga ana e pasagjeres rreziqe te lidhura me mungesen e asistences ne bordo(tipit specializuar) dhe objekteve te pershtatshme per te trajtuar emergjencat qe lidhen me gjendjen e shtatzenise,si dhe per natyren specifike te trasportit detare qe eshte e veshtire per te hyre ndihme nga jashte, duke rezultuar perjashtimin e demshperblimit dhe te gjitha  pergjegjesive te Adria Ferries S.p.A. dhe per te gjithe stafit te saj.