Adria Ferrie është zgjedhur të marrë pjesë në një projekt ambicioz: ELITE